امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
گزارش مصطفی خوشگفتار عضو شورای اسلامی شهر از کمیسیون ماده۷ با متخلفان برخورد قانونی و هرگونه مماشات کنار گذاشته خواهد شد

این جلسه کمیسیون ۷ رو به همراه دادستان و بقیه اعضای کمیسیون به بازدید یکی از باغات واقع در حاشیه شهر اردکان رفتیم که متاسفانه همانطور که در عکس های بالا مشاهده می کنید، درختان بزرگ پسته ی این باغ توسط مالک قلع و قم شده بوده بود که با همراهی دادستان محترم برای این تخلف، پرونده کیفری تشکیل شد و مقرر شد تمامی خدمات برای این زمین مطلقا ممنوع شود.

▫️ توجه تمامی مالکان زمین های زراعی و باغی، مخصوصاً در مناطق زراعی دیلم و بلوار ولیعصر، در صورت قطع درختان و ارجاع پرونده شهرداری به کمیسیون ماده هفت، اعضای کمیسیون به دلیل حفظ فضای سبز شهری در شرایطی فعلی شهر ما که آلودگی در آن حکم فرماست، مالک را به اشد مجازات مربوطه مجازات خواهد کرد و هرگونه مماشات در مواردی که مالکان اراضی برای حفظ درختان زمین خود قائل نباشند، کنار گذاشته خواهد شد.

💠 روابط‌عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان