امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
آغاز رفع آلودگی‌های بصری شهری اردکان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور رفع آلودگی های بصری از مناظر عمومی و ارتقای مبلمان و زیبا سازی سطح شهر؛ دیوارهای بد منظر و نازیبای شهری، توسط واحد زیبا سازی شهرداری رنگ آمیزی شد.

▫️هدف از اجرای این طرح، زیبا سازی سیما و منظر شهری و جلوگیری از فعالیت های دیوار نویسی غیر مجاز و همچنین امحای ديوار نویسی های قبلی بوده است.

▫️شایان ذکر است دیوار نویسی غیر مجاز نوع آشکاری از نقص حقوق شهروندی است و طبق قانون این کار جرم محسوب شده و با این افراد برخورد قانونی خواهد شد؛ و از شهروندان گرامی درخواست داریم قبل از هرگونه اقدامی مجوز های لازم را اخذ کنند.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان