امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
ادامه احیاء فاز ۲ بازارچه تاریخی کوشکنو

عملیات بازسازی و احیای قسمت جنوبی بازارچه تاریخی کوشکنو شامل اجرای دیوارهای باربر، اجرای طاق و تویزه، اجرای ازاره آجری و بندکشی آن و اجرای اندود کاه گل بدنه و سقف توسط سازمان بهسازی و نوسازی در حال انجام است.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان