امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
تجهیز کشتارگاه دام به ماشین جدید حمل گوشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان خودرو فرسوده حمل گوشت از کشتارگاه به قصابی‌های داخل شهر با خورو جدید بهداشتی و استاندارد جایگزین شد.

🔸 این خودرو دارای مجوز و مطابق با آخرین دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی است.

🔸این خودرو لاشه های کشتاری خنک شده موجود در سالن پیس سرد کشتارگاه دام را با رعایت زنجیره سرد و سایر ضوابط بهداشتی مرتبط به داخل شهر و در اختیار قصابی‌ها قرار خواهد داد.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان