امروز سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور عضو شورای اسلامی شهر در مرکز ۱۳۷

«مصطفی خوش گفتار » عضو شورای اسلامی شهر اردکان با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ مسائل شهری و شورای شهر بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان