امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید چوب و ساخت و نصب درب چوبی به شرح جدول ذیل جهت خانه تاریخی صدرالفضلاء را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

– کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
– آدرس و اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده استعلام جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات استعلام : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱
تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان