امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور رئیس اداره مالی و ذیحساب شهرداری در مرکز ۱۳۷

« علی اصغر کارگر» با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ مسائل مالی شهرداری بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان