امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بهسازی بلوار شهید عاصی زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیات کف فرش و بهسازی بلوار شهید عاصی زاده در حال انجام است.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان