امروز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
header-logo
مرمت و بهسازی کوچه شهیدان ابراهیم زاده و عباسپور

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهردر راستای توانمندسازی و بازآفرینی بافت تاریخی شهر اردکان و رفاه‌ حال ساکنین محله کوشکنو و تدوام نگاه ویژۀ شهرداری و شورای اسلامی شهر به بافت تاریخی؛ عملیات آوار برداری ، بدنه سازی ،کاهگل بدنه وکف سازی کوچه شهید ابراهیم زاده و کوچه شهید عباسپور توسط سازمان بهسازی و نوسازی درحال انجام است.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان