امروز دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲
header-logo
شهر پویا و شاداب با آموزش شهروندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها همچنان ادامه دارد.

▫️طرح آموزش چهره به چهره ی شهروندان در مرحله اول در راستای نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی با حضور آموزش یاران این طرح در حال پیگیری است.

▫️در این طرح کارشناسان شهرداری به درب منازل مراجعه می‌کنند و آموزش‌هایی در خصوص جداسازی و تفکیک زباله و معرفی پسماند خشک و تر به شهروندان ارائه می‌دهند.

▫️ بهبود وضعيت اجتماعي و فرهنگي‌ جامعه شهرنشيني، حفظ محيط سبز در شهر، همكاري در حوزه خدمات شهري و گسترش مشاركت مردم در جهت پيشبرد اهداف شهري و به‌وجود آمدن حس مشاركت فرهنگي و اجتماعي در شهر، از جمله كاركردهاي آموزش شهروندي است.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان