امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
گزارش بخشی از فعالیت های چند روز گذشته معاونت خدمات شهری شهرداری

رفت و روب کوچه ۴۸ صدراباد
رفت و روب کوچه ۵۶ صدرآباد
اماده سازی و شروع کاشت گل در فلاور باکس میدان شهدا
کاشت درخت توت وشاتوت پارک کوهستان باغ ایرانی
رفت وروب کوچه ۱۰ امام هادی
رفت وروب کوچه ۱۳ امام هادی
رفت وروب اطراف مدرسه مادر
رفت وروب محوطه جلو مسجد امام هادی
علف زنی پارک پایدار
علف زنی بلوار شهید عاصی زاده
هرس درختان خیابان طالقانی
شخم زدن باغچه های باغ ملی
شخم زدن خیابان غرب کانون امام
گود درخت واکار ، خیابان شمالی و غرب کانون امام
علف زنی بلوار ولیعصر
هرس ترون بلوار پزشک
خاک برداری باغچه های باغ ملی جهت اماده سازی بازپیرایی
رفت و روب کوچه فرعی ۳ جنب مسجد امام هادی
رفت و روب کوچه ۴۰ صدرآباد
رفت و روب کوچه شهرک آزادگان
شخم زنی پارک باغ ملی
نظافت داخل آبنمای باغ ملی
شخم زدن ،خیابان شمال کانون امام
علف زنی ، بلوار ولیعصر
پرچین رزماری ، بلوار ولیعصر
وجین علف هرز میان ترون پارک آزادی
هرس ، بلوار خاتمی
کاشت درخت پارک کوهستان باغ ایرانی
هرس خیابان طالقانی
وجین علف هرز پارک فرهنگیان
وجین علف هرز و هرس گل رز بوستان یاسمن
کندوکوب و کود دهی باغچه های باغ ملی
پایان نظافت آبنمای باغ ملی
شخم زدن باغچه های پارک باغ ملی
علف زنی بلوار شهید عاصی زاده
خاکبرداری باغ ملی
هرس درختان بلوار خاتمی
پرچین رزماری ، بلوار ولیعصر
رفت و روب شهرک آزادگان
رفت و روب اطراف سالن والیبال
رفت و روب کوچه ۲ نادری
💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان