امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور کارشناس عمران در مرکز ۱۳۷

«احسان نیک فر » با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطه مسائل عمرانی سطح شهر بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان