امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
آموزش شهروندی دربافت تاریخی شریف آباد و بازارنو

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها با مشارکت و همراهی اداره میراث فرهنگی دربافت تاریخی شریف آباد و بازارنو همچنان ادامه دارد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان