امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
مصاحبه با شهروند نمونه اردکانی درخصوص مدیریت پسماند های خانگی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان از ابتدای آبان ماه امسال به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره به ۳۰۰۰ خانوار شهری صورت گرفته است .

🔸اساس طرح تفکیک از مبدا بر پایه آموزش همگانی و جلب مشارکت مردمی، توجه به آداب و عادات اجتماعی و استفاده از نیروهای مجرب است.بدین منظور آموزش چهره به چهره شهروندان به منظور تفکیک زباله از مبدا توسط آموزشگران مجرب در شهر اردکان ادامه دارد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان