امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲
header-logo
عملیات آسفالت کوچه ۶۰ بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیات اجرایی روکش آسفالت کوچه ۶۰ بلوار جمهوری توسط معاونت عمران و شهرسازی شهرداری اردکان آغاز شد.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان