امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
header-logo
گزارش تصویری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی پارلمان محلی اردکان با دستور کار بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳