امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

روز: بهمن ۱۴, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید تجهیزات چاه مزرعه سیف شهرداری به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری را از طریق سامانه تدارکات

ادامه مطلب