امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

روز: بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام پروژه پیاده رو سازی و حصارکشی زمین های تملک شده سطح شهر به شرح جدول ذیل را از

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام پروژه پیاده رو سازی سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب