امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور سخنگوی شورای اسلامی شهر در مرکز ۱۳۷

« حسن رضاپور » با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ مسائل شهر و شورای اسلامی شهر بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان