امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
اجرای سازه ی سقف و ستون های فلزی بازارچه میوه و تره بار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیاتاجرای سازه ی سقف و ستون های بازارچه میوه و تره بار واقع در بلوار پیامبر اعظم (ع) توسط معاونت عمران و شهر سازی در حال پیگیری است.

🔸ایجاد بازارچه های محلی با هدف عرضه مستقیم، دسترسی و رفاه شهروندان یکی از سیاست های شهرداری است.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان