امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
نصب لوستر نوری در بلوار شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی لوستر نوری بزرگ در انتهای بلوار شهید بهشتی و میدان شفق توسط واحد زیبا سازی شهرداری نصب شد.

🔸 همزمان با نزدیک شده نوروز باستانی و آماده شدن شهر در استقبال از بهار و گردشگران و مسافران نوروزی و در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری نصب لوسترهای نوری در معابر شهری ادامه خواهد داشت.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان