امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
بهبود و ارتقای شاخص‌های مثبت شهروندی با آموزش شهروندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها همچنان ادامه دارد.

▫️طرح آموزش چهره به چهره ی شهروندان در مرحله اول در راستای نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی با حضور آموزش یاران این طرح در حال پیگیری است.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان