امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام حفرچاه آب و لوله گذاری جدار آن به شرح جدول ذیل در پارک سعدی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .
– کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

– مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
– آدرس و اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده استعلام جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات استعلام : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱
تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان