امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور مسئول واحد درآمد در مرکز ۱۳۷

سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور مسئول واحد درآمد در مرکز ۱۳۷

✍🏻«مهدی فتاحی» با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ مسائل جذب و وصول عوارض و درآمدهای شهرداری بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان