امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: اردیبهشت ۶, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید پروفیل جهت اجرای خرپای آرامستان به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خریدآجرسنتی به شرح جدول ذیل جهت پروژه های عمرانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب