امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بازدید شهردار و تیم های فضای سبز و عمران از پروژه پارک کوهستان

شهردار در این بازدید ضمن درجریان قرار گرفتن روند پیشرفت پروژه دستورهای لازم را در خصوص حل مشکلات و تسریع در عملیات اجرایی صادر کرد.

▫️وی آماده سازی فضاهای کشت توسط تیم عمران و کاشت گونه های تعیین شده با توجه به فرصت کم باقیمانده برای کاشت مورد تایید قرار داد.

▫️مطلب دیگری که توسط شهردار به عوامل اجرایی پارک تذکر داده شد در نظر گرفتن اصول منظر در طراحی فضای سبز این پارک بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان