امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
ادامه آموزش شهروندی درخیابان شهید باهنر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها در خیابان شهید باهنر ادامه دارد.

🔸پسماندها و زباله ها از موادی هستند که می توانند آسیب های جدی به محیط زیست و منابع طبیعی موجود وارد کنند؛ که یکی از وظایف شهرداری ها درحوزه خدمات شهری ،به کارگیری روش‌های مختلف مدیریت پسماندهای شهری است که از سال گذشته طرح آموزش شهروندی و چهره به چهره درخصوص تفکیک زباله از مبداء در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان