امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بخشی از فعالیت های چند روز گذشته خدمات شهری شهرداری

🔺گزارش تصویری

💠 بخشی از فعالیت های چند روز گذشته خدمات شهری شهرداری

🔻رفت و روب کوچه پشت هنرستان آیت الله خاتمی

🔻رفت و روب کوچه ۴۸ بلوار پیامبر اعظم (ص)

🔻رفت و روب کوچه ۱۱ خیابان فتاحی

🔻رفت و روب کوچه ۶۶ آیت الله فکور

🔻رفت و روب کوچه پشت مسجد امام‌حسین (ع) کوشکنو

🔻رفت و روب بن‌بست ۹ خیابان شهید بوستانی

🔻رفت و روب بن‌بست ۱۵ خیابان شهید بوستانی

🔻رفت و روب بن‌بست ۱۹ خیابان شهید بوستانی

🔻رفت و روب کوچه ۶ شهید فتاحی خیابان آیت الله حائری

🔻رفت و روب پشت مدرسه شبانعلی فتوحی

🔻رفت و روب کوچه ۶ خیابان شهید بوستانی

🔻رفت و روب بن‌بست ۱۰ خیابان شهید بوستانی

🔻رفت و روب کوچه ۸۹ خیابان آیت الله خامنه‌ای

🔻رفت و روب کوچه ۷۱ خیابان آیت الله خامنه‌ای

🔻رفت و روب کوچه ۲۶ برج علی‌بیک

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان