امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی|حضور “مجید صیقل ” مسئول واحد زیبا سازی شهرداری

سه‌شنبه‌های پاسخگویی|حضور “مجید صیقل ” مسئول واحد زیبا سازی شهرداری

✍🏻” مجید صیقل” با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ مسائل زیبا سازی ، بهسازی و حفظ هویت محیط شهری بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان