امروز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و نصب سنگ جدول معابر سطح شهر به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .
– کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
– گواهینامه صلاحیت اخذ شده دارای اعتبار باید به شرح ذیل باشد. آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارسال پاکت الف : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱ تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱

💠 روابط‌‌عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان