امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
header-logo
ادامه آموزش شهروندی در محله مزرعه سیف

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها در خیابان شهید الهی فرد،خیابان حضرت زینب (س) و محله مزرعه سیف و بلوار آیت الله خاتمی همچنان ادامه دارد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان