امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
header-logo
مرمت مسجد آب انبار مسعود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیات مرمت مسجد آب انبار مسعود “محلّۀ قملاق” ،شامل بازسازی ،کف سازی و بدنه سازی توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری درحال اجراست.

💠 روابط‌‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان