امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
header-logo

دسته‌بندی: مزایده ها

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش دستگاه های شهر بازی پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش دستگاه های شهر بازی پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش حدود ۴۰ تن چوب درخت به صورت خشک و نیمه خشک به شرح ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب

🔰آگهی مزایده

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش ۲ قطعه زمین واقع در خیابان حافظ – تقاطع خیابان شهید قاسم مختاری و همچنین۴ قطعه زمین واقع

ادامه مطلب

🔰آگهی مزایده

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه متعلق به شهرداری به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب

🔰مزایده اجاره

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در متجمع تجاری سلطان العلماء با انشعابات کامل جهت نانوایی را به شرح ذیل

ادامه مطلب