امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

دسته‌بندی: مزایده ها

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش ۲ قطعه زمین واقع در خیابان حافظ – تقاطع خیابان شهید قاسم مختاری وهمچنین ۳ قطعه زمین واقع

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده واگذاری امور ساماندهی و بهره برداری از مرکز دفن بهداشتی زباله واقع در جاده چک چک ، گود

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده بهره برداری از ترمینال کامیونداران واقع در انتهای خیابان امام خمینی(ره) از طریق اجاره را به شرح ذیل

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش دستگاه های شهر بازی پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش دستگاه های شهر بازی پارک آزادی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش حدود ۴۰ تن چوب درخت به صورت خشک و نیمه خشک به شرح ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب

🔰آگهی مزایده

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش ۲ قطعه زمین واقع در خیابان حافظ – تقاطع خیابان شهید قاسم مختاری و همچنین۴ قطعه زمین واقع

ادامه مطلب

🔰آگهی مزایده

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه متعلق به شهرداری به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب

🔰مزایده اجاره

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در متجمع تجاری سلطان العلماء با انشعابات کامل جهت نانوایی را به شرح ذیل

ادامه مطلب