امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰مرمّت آبنمای سنگی باغ ملّی

✍️تعویض سری‌های آب و شیر فلکه‌ها و همچنین مرمّت آب‌نمای سنگی در باغ ملّی توسط شهرداری اردکان صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان