امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه متعلق به شهرداری به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

▫️کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

🖇️ شماره سیم کارت جهت مزایده : ۰۹۱۳۱۵۱۳۴۳۳

🗓زمان انتشار اسناد مزایده در سامانه ستاد : تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان