امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده واگذاری امور ساماندهی و بهره برداری از مرکز دفن بهداشتی زباله واقع در جاده چک چک ، گود نخاله واقع در انتهای بلوار کشاورز و همچنین عملیات جمع آوری و بهره برداری پسماند خشک با ارزش از درب منازل در سطح شهر اردکان به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .
– کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
– زمان انتشار اسناد مزایده در سامانه ستاد : تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲
– مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۰
– زمان بازگشایی پاکت ها : تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۳۰
– تاریخ اعلام برنده مزایده : مطابق با مفاد ماده ۷ آئین نامه مالی شهرداریها پس از بررسی قیمت های پیشنهادی و سایر مدارک یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) – شهرداری اردکان کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱ تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱
💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان