امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
header-logo
ادامه عملیات عمرانی پارک جنگلی شهید پایدار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیات عمرانی پارک جنگلی شهید پایداردر حال پیگیری است.

🔸احداث زمین چمن مصنوعی استاندارد ، آب نمای جدید ، فضاسازی و محوّطه‌سازی خورگشت، آب راه ورودی، سکوها و آلاچیق‌هایِ در حال ساخت؛ از جملۀ فعالیت های درحال انجام این پارک بزرگ تفریحی است.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان