امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

روز: فروردین ۵, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شهر تعطیل نیست

روزی که خیلی ها تعطیل بودند، استراحت کردند و در کنار خانواده هایشان بودند؛ اما در تعطیلات، شهر تعطیل نیست و خادمان مردم در شهرداری

ادامه مطلب