امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
نصب المان ساعت در خیابان امام (ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان در راستای زیبا سازی شهری
“المان ساعت”در تقاطع خیابان حضرت امام و خیابان آیت الله خامنه ای روبروی پارک اصلی شهر طراحی و نصب شد.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان