امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
نصب المان طاووس در میدان شفق

شهرداری اردکان با هدف ایجاد تحول در مبلمان شهری، زیباسازی شهر و ایجاد انگیزه نشاط در راستای استقبال از سال نو و مسافران و گردشگران نوروزی اقدام به نصب المان طاووس در میدان شفق کرد.

🌸 نصب المان های جدید شهری علاوه بر ارتقای کیفیت بصری و زیبا سازی شهری با استقبال خوب شهروندان نیز مواجه شده است.

💠 روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان