امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

دسته‌بندی: مناقصه ها

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام تهیه و حمل بتن با میکسر و تخلیه آن جهت بتن کف پارکینگ مجتمع تجاری سلطان العلماء واقع

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید پروفیل جهت اجرای خرپای آرامستان به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خریدآجرسنتی به شرح جدول ذیل جهت پروژه های عمرانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و اجرای سازه خرپایی با کاربری سالن ورزشی و تفریحی در پارک آزادی به شرح ذیل

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام واگذاری تامین نیروی نگهبان مورد نیاز جهت حفظ و حراست از پارک های سطح شهر ، آرامستان ،

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید و نصب نرده پلیمری طرح جام ساده ABS به شرح جدول ذیل جهت ساختمان تجاری سلطان العلماء

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام نصب و جمع آوری انواع استرابورد ، بیلبورد ، پرچم و … به شرح جدول ذیل را از

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام حفرچاه آب و لوله گذاری جدار آن به شرح جدول ذیل در پارک سعدی را از طریق سامانه

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام حفرچاه آب و لوله گذاری جدار آن به شرح جدول ذیل در پارک سعدی را از طریق سامانه

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید و نصب نرده پلیمری طرح جام ساده ABS به شرح جدول ذیل جهت ساختمان تجاری سلطان العلماء

ادامه مطلب