امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

دسته‌بندی: مناقصه ها

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعتکاه ایمنی جهت بلوار شهید بهشتی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید کابل خود نگهدار به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید تاسیسات به شرح جدول ذیل جهت خانه صدرالفضلاء را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام احداث پارک محله ای قملاق به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

🔰استعلام بهاء

✍🏻شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام احداث پارک محله ای کملاق به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

🔰آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد اجرای امور پیشگیری و کنترل تخلفات عنوان شده در قانون شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر اردکان که مجموعاً

ادامه مطلب

🔰استعلام بهاء

✍🏻شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام اجرای برخی از کارهای عمرانی سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ادامه مطلب

🔰استعلام بهاء

✍🏻شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام حفر چاه جذبی در معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب

🔰استعلام بهاء

  ✍🏻شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام حفرچاه آب و لوله گذاری آن در محله مزرعه سیف به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب

🔰استعلام بهاء

✍🏻شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام لکه گیری آسفالت کوچه ها و آسفالت نمودن عقب نشینی معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل را از

ادامه مطلب