امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

دسته‌بندی: مناقصه ها

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام اجرای بدنه سازی و کف سازی پیاده رو خیابان آیت الله حائری به شرح جدول ذیل را از

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید علائم ترافیکی جهت خیابان ها و تقاطع های سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام تهیه غذای پرسنل شهرداری در دو نوبت ناهار و شام به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید موزائیک به شرح جدول ذیل جهت پروژه های عمرانی سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام تهیه غذای پرسنل شهرداری در دو نوبت ناهار و شام به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ادامه مطلب

استعلام بهاء

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید سیمان سیاه پاکتی به شرح جدول ذیل جهت پروژه های عمرانی سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام تهیه مصالح و خط کشی عابر پیاده به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید تاسیسات به شرح جدول ذیل جهت خانه صدرالفضلاء را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعتکاه ایمنی جهت بلوار شهید بهشتی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات

ادامه مطلب