امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

دسته‌بندی: مناقصه ها

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید پرچم اهتزاز(سامورائی) و پرچم مناسبتی به شرح جدول ذیل جهت زیبا سازی شهری را از طریق سامانه

ادامه مطلب

آگهی مناقصه

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی جهت خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه پل ماجراجوئی و یک دستگاه زیپ بایک دولاین

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید چوب و ساخت و نصب درب چوبی به شرح جدول ذیل جهت خانه تاریخی صدرالفضلاء را از

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام زیر سازی معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید جدا کننده لاستیکی با مانع استوانه ای به شرح جدول ذیل جهت نصب بر روی خط وسط خیابان

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری در سطح شهر جهت بازدید از پروژه ها و همچنین ماموریت های

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید سردخانه جهت نصب بر روی ماشین حمل گوشت ( کامیون فوتون …. ) به شرح جدول ذیل را

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام نصب سنگ جدول جهت معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری در سطح شهر جهت بازدید از پروژه ها و همچنین ماموریت های روزانه

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام خرید سردخانه جهت نصب بر روی ماشین حمل گوشت ( کامیون فوتون …. ) به شرح جدول ذیل

ادامه مطلب